นายอำนวย ยั่งยืน

พัฒนาการอำเภอคลองท่อม

นางสาวบุปผา ศีรีเดช

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพรุดินนา

นายยงยุทธ ชูมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลคลองพน และทรายขาว

นายไพโรจน์ บุญมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลคลองท่อมเหนือ และคลองท่อมใต้

นางสาวคณารัตน์ จินตสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลห้วยน้ำขาว และเพหลา

(Visited 279 times, 1 visits today)