แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน  8 ชุมชน คือ

1. ตำบลคลองท่อมใต้ 9 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 
2. ตำบลคลองท่อมเหนือ 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลเพหลา 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลคลองพน 14 หมู่บ้าน 4 ชุมชน
5. ตำบลพรุดินนา 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลทรายขาว 7 หมู่บ้าน
7.ตำบลห้วยน้ำขาว 10

นึกถึงการมาเที่ยวรับลมหนาว อากาศเย็นของภาคเหนือ เชียงราย คือ อีกหนึ่งจังหวัดฮอตที่หลายคนมักนึกถึง ในอันดับต้น ด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาเขาสูงยาว ทอดยาว ทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว เชียงรายยังคงมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และดอกไม้เหมืองหนาวที่ งดงาม นอกจากนี้เชียงรายยังถือว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศิลป์ที่รวมผลงานชิ้นเอกของเหล่าศิลปินแห่งชาติที่หา ชมได้ยาก สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงรายก็มีมากมายให้เลือก แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง มาชมกันคะ

(Visited 320 times, 1 visits today)