โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน

29  มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอคลองท่อม โดยมีอาสาสมัครผู้ประสานงาน ฯ จาก 7 ตำบล และ 2 เทศบาล เข้าร่วมกว่า 50 คน.

(Visited 20 times, 1 visits today)