โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วม

15 -16 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อมนำโดย  นายอำนวย  ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอคลองท่อม นำทีมคณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วม  จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้  หมู่ 4 บ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ หมู่ 7 บ้านนา ตำบลห้วยน้ำขาว  หมู่ 7 บ้านหินเพิง ตำบลคลองพน และ หมู่ที่ 4 บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาว โดยมีผู้นำชุมชนรวมสังเกตุการณ์และอำนวยความสะดวก

(Visited 108 times, 1 visits today)