อำเภอคลองท่อมร่วมกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม นำโดยนายอำนวย  ยั่งยืน พัฒนาการอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ไทยนิยม  ยั่งยืน  นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 หมู่บ้าน ของอำเภอคลองท่อม ได้แก่  บ้านคลองท่อมใต้ หมู่ที่ 2  ต.คลองท่อมใต้,  บ้านบางคราม ม.4 ตำบลคลองท่อมเหนือ, บ้านนา ม.7 ตำบลห้วยน้ำขาว, บ้านหินเพิง ม.8 ต.คลองพน และ บ้านบ่อม่วง ม.4 ตำบลทรายขาว  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่  โดยร่วมจัดนิทรรศการ แนะนำหมู่บ้านและเส้นทางท่องเที่ยว  ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมการรำมโนราห์ การแข่งขันประกวดสำรับอาหารพื้นถิ่น การประกวดนักเล่าเรื่อง  การประกวดธิดา OTOP นวัตวิถี  และร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ

(Visited 106 times, 1 visits today)