ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำนวย ยั่งยืน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองท่อมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ