นายอำนวย ยั่งยืน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองท่อมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่