พช.คลองหลวง “สพอ.คลองหลวงดำเนินกิจกรรมแจกถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอคลองหลวง”