จังหวัดปทุมธานี พช.คลองหลวง ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

เข้าชม 6 ครั้ง

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง
โดยนางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง มอบหมายให้ นายกฤศ อิศวราพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายวัชรพงศ์ เกษา อาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอครั้งที่ 3/2565

(Visited 6 times, 1 visits today)