พช.ปทุมธานี “สพอ.คลองหลวงลงพื้นที่ติดตามการขุดแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 12 ครั้ง
พช.ปทุมธานี
“สพอ.คลองหลวงลงพื้นที่ติดตามการขุดแปลง “โคก หนอง นา โมเดล”
▪️ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
▪️ นางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง มอบหมายให้ นายอนุกูล อุทัยธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมนายวัชพงศ์ เกษา อสพ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดดิน ในแปลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” (ขนาด ๓ ไร่) ของนายสมเดช เสนาะคำ หมู่ที่ ๑๔ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และนายสกล กายเพ็ชร หมู่ที่ ๘ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผลการติดตาม การขุดดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง ๒ แปลง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนต่อไป
▪️ ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง
(Visited 12 times, 1 visits today)