สพอ.คลองหลวง“ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ โคก หนอง นา”

เข้าชม 30 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

ณ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 11 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคกหนองนา หมู่ 11 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยเป็นการติดตามการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่ ตามแบบที่กำหนด ซึ่งมีความคืบหน้าในการดำเนินงานไปมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว

(Visited 30 times, 1 visits today)