สพอ.คลองหลวง”ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เข้าชม 14 ครั้ง

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ พื้นที่ดำเนินการ ณ วัดแสวงสามัคคีธรรม หมู่ที่5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

นางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอคลองหลวง เป็นประธานในกิจกรรม

โดยมี ส่วนราชการ กำนัน,สารวัตรกำนัน,แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,และประชาชนจิตอาสา ต.คลองห้า ได้เข้าร่วมการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแสวงสามัคคีธรรม หมู่ที่5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(Visited 14 times, 1 visits today)