พช.คลองหลวง “มอบผลไม้” เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม”

เข้าชม 16 ครั้ง

พช.คลองหลวง “มอบผลไม้” เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม”
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย นางสาววารุณี ด้วงสงค์ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง มอบผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
◾️ณ สถานที่ตั้งโครงการปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง ๙ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 16 times, 1 visits today)