พช.คลองหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย)

เข้าชม 9 ครั้ง

พช.คลองหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย)
▪️วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
▪️นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี,วันกองทัพไทย) พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานน์ นายอำเภอคลองหลวง และนางสาววารุณี ด้วงสงค์ พัฒนาการอำเภอคลองหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพธี
▪️ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง

(Visited 9 times, 1 visits today)