“สพอ.คลองหลวง ประชุมการติดตามและสบับสนุนการบริหารการจัดเก็บ จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กขข. ๒ค) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ(True VROOM)”

เข้าชม 7 ครั้ง

▪️ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

▪️ นางสาววารุณี ด้วงสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการพัฒนาการอำเภอคลองหลวง

▪️ประชุมการติดตามและสบับสนุนการบริหารการจัดเก็บ จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กขข. ๒ค) ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ(True VROOM)

▪️ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง

(Visited 7 times, 1 visits today)