พช.คลองหลวง “สพอ.คลองหลวง ดำเนินการจัดหาและส่งมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและสมุนไพรต้านภัยโควิด ตามโครงการโมบายคลีนิค

เข้าชม 21 ครั้ง

พช.คลองหลวง “สพอ.คลองหลวง ดำเนินการจัดหาและส่งมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและสมุนไพรต้านภัยโควิด ตามโครงการโมบายคลีนิค
▪️ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
▪️ นางสาววารุณี ด้วงสงค์ รกท. พัฒนาการอำเภอคลองหลวง และ นายภาคภูมิ ตรุณาวงษานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
▪️ ดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและสมุนไพรต้านภัยโควิด ตามโครงการโมบายคลีนิค และส่งมอบให้แก่ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองห้า เพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไป
▪️ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ ฯ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง

(Visited 21 times, 1 visits today)