พช.คลองหลวง “สพอ.คลองหลวง ดำเนินวางแผนในการจัดทำ จปฐ.

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.คลองหลวง “สพอ.คลองหลวง ดำเนินวางแผนในการจัดทำ จปฐ.

▪️ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
▪️ นางสาววารุณี ด้วงสงค์ รกท. พัฒนาการอำเภอคลองหลวง และ นายภาคภูมิ ตรุณาวงษานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
▪️ ดำเนินวางแผนในการจัดทำ จฐป. กับประธานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองห้า
▪️ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ ฯ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(Visited 5 times, 1 visits today)