เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร  มีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งสิ้น 11 อำเภอ ดังนี้

..............................................................................................................

(Visited 275 times, 1 visits today)