พช.คลองลาน มอบสิ่งของบริจาคสิ่งของเพื่อใช้เป็นของรางวัลในกิจกรรมการกุศล การออกร้านมัจฉากาชาด เนื่องในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566