โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอคลองลาน

นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย

พัฒนาการอำเภอคลองลาน

เบอร์โทรติดต่อ 055786622

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายนพรัตน์ วังมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบล คลองลานพัฒนา และตำบลสักงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจักรพงศ์ ทองคำจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโป่งน้ำร้อน

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุน         หมู่บ้านอำเภอคลองลาน

น.ส.นาตยา ศรีแปงวงค์

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอคลองลาน

(Visited 1,036 times, 1 visits today)