พช.คลองลาน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

เข้าชม 13 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ แหล่งน้ำสาธารณะบึงหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน โดยนางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย พัฒนาการอำเภอคลองลานมอบหมาย นายจักรพงศ์ ทองคำจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร นายสำราญ ศรีแปงวงค์ นายก อบต.คลองน้ำไหล นางสาวรุ้งลาวัลย์ ศรีแปงวงค์ สจ.กำแพงเพชร/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและนักเรียนร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น จำนวน 300,096 ตัว เป็นปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 100,000ตัว และปลากระแห 96 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร
ข่าวที่ 430/2565
ข่าว/ภาพ : สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
+19
<img class="gewbibgg" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
10วาสนา แก้วชา, Anusorn Ketsuwan และ คนอื่นๆ อีก 8 คน
(Visited 13 times, 1 visits today)