พช.คลองลาน ร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 8 ครั้ง
วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน โดย นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย พัฒนาการอำเภอคลองลาน มอบหมายให้ นายนพรัตน์ วังมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมอสำราญ และตัวแทนกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่ศรีสุวรรณ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน” ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุนตามหลักธรรมภิบาล จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคบ่ายนางจินดา ไทยเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนของกองทุนชุมชน และภารกิจกองทุนชุมชน นอกจากนี้ ในวันที่ 2 ของการประชุมฯ ทางผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี หมู่ที่ 6 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วย
ข่าวที่ 431/2565
ข่าว/ภาพ : สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#คสป.กำแพงเพชร
#กข.คจ.
+3
<img class="gewbibgg" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
2คุณ และ อีก 1 คน
(Visited 8 times, 1 visits today)