พช.คลองลาน ร่วมกิจกรรมการประกวดกวนกระยาสารทประเภทรสชาติ และประเภทลีลา

เข้าชม 11 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน โดยนางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย พัฒนาการอำเภอคลองลาน พร้อมด้วยนายนพรัตน์ วังมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายจักรพงศ์ ทองคำจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวนาตยา ศรีแปงวงค์ เจ้าหน้าที่เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมการประกวดกวนกระยาสารทประเภทรสชาติ และประเภทลีลาพร้อมด้วยทีมประกวดประเภทรสชาติจากตำบลสักงาม และประเภทลีลาจากตำบลโป่งน้ำร้อน ในงานสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวที่ 428/2565
ข่าว/ภาพ : สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
เมืองคนแกร่ง กำแพงเพชรน่ายล
#คสป.กำแพงเพชร
(Visited 11 times, 1 visits today)