ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอคลองลาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khlonglan วันที่ 23 พ.ย. 2563

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khlonglan วันที่ 12 พ.ย. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองลาน ดำเนินการรับสมัคร ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตั้งแต่วันที่ 11 -17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6 อัตรา

บริการของเรา