ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้ามอบนโยบายให้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอคลองเขื่อน โดยนายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายนางพนิตตา สุขสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 5 times, 1 visits today)