ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอคลองเขื่อน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายนางพนิตตา สุขสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 4 times, 1 visits today)