ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day) บำรุงป่า รักษาผืนดิน  เทิดพระเกียรติ องค์ภูมิพลฯในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

(Visited 2 times, 1 visits today)