พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่ง [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลาน 🍃🌿🌾

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตหมู่บ้านเ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกสักออก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง 🍃🌿🌾

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาชีวิตหมู่บ้านเ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมลงแขกเก็บข้าวไร่ ณ ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถี บ้านช่างแก้วหมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลา

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมลงแขกเก็บข้าวไร่ ณ ชุมชนท่องเ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๕๔ ปี อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุม [...]

อ่านต่อ