พช.คลองหอยโข่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.ทุ่งลาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอย [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส [...]

อ่านต่อ