🫘🌱พช.คลองหอยโข่ง ติดตามการปลูก “พันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑” 🌱🫘

🫘🌱พช.คลองหอยโข่ง ติดตามการปลูก “พันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑” 🌱🫘

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดย นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง นางชมพิชาญ์ สุขบูรณ์ ประธานกพสต.ทุ่งลาน นางจรรยา พรหมเทพ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลติดตามการปลูกต้นกล้าพันธุ์พระราชทาน “พันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ ๑” ภายใต้กิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในแปลงมีผลผลิต กล้วย ฝรั่ง พริก ตะไคร้ ถั่วฝักยาวสิรินธร อ้อย ไม้ยื่นต้นกำลังโต ทุเรียน มะพร้าว ส้มโอ กระถิ่นนรงค์ พยุง ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน บ้านทุ่งแม่บัว

***๖๐ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

(Visited 23 times, 1 visits today)