พช.คลองหอยโข่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.ทุ่งลาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอย [...]

อ่านต่อ