อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564-2565

อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564-2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

         นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม หอประชุมจังหวัดสงขลา

       ในการนี้ นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกำนันปรีชา อ่องแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมพิธี ดังกล่าว

       โดยอำเภอคลองหอยโข่ง มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2564 และ 2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของดินบ้านสะพานหมาก .1 ตำบลคลองหลา และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของดินบ้านยูงทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหอยโข่ง

       ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ อำเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดขบวนรถแห่อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเดินทางกลับไปยังที่ทำการกองทุนฯ ของแต่ละหมู่บ้าน

       พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งทางคณะกรรมการจะได้นำเงินที่ได้รับมาเป็นทุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ในการต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยน้อมนำพระราชดำรัสรู้ รัก สามัคคีให้อภัย และรวมพลัง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สู่ชุมชนที่เข้มเเข็งปราศจากยาเสพติด และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม อื่นๆ ต่อไป

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Changforgood

(Visited 16 times, 1 visits today)