พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันนี้ เวลา 10.00 น. นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำพรุล้อมช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

(Visited 13 times, 1 visits today)