นายอำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา

นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย นางอาภร [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมานิต บริพันธ์ [...]

อ่านต่อ

“สพอ.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านใหม่ ม.3 ต.คลองหลา”

“สพอ.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาช [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตาม [...]

อ่านต่อ