พช.คลองหอยโข่ง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน บ้านทุ่งเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง

พช.คลองหอยโข่ง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน บ้านทุ่งเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง

นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมที่ ๑ mobile cilinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชน นำเงินทุนไปประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเอง

(Visited 10 times, 1 visits today)