พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน บ้านทุ่งเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหอยโข่ง

พช.คลองหอยโข่ง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเข [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองหอยโข่ง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 3/2565

อ.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การขจัดความ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสตรีอาสาคลองหอยโข่ง ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสตรีอาสาคลองหอยโข่ง ร่วมส่งเสด็ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดทำสัญญา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกองทุนที่ได้รับการอนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.คลองหอยโข่ง จัดทำสัญญา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สม [...]

อ่านต่อ