พช.คลองหอยโข่ง ขับเคลื่อนงาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันเมล็ดพันธ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พช.คลองหอยโข่ง ขับเคลื่อนงาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกันแ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดทำสัญญา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกองทุนที่ได้รับการอนุมัติเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.คลองหอยโข่ง จัดทำสัญญา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สม [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นางอาภรณี อินสมภัก [...]

อ่านต่อ