รับมอบถุงยังชีพจาก ส.ส เดชอิศม์ ขาวทอง และ ส.ส สุภาพร กำเนิดผล มอบในกิจกรรม ครบรอบ 53 ปี อาสาพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”

นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าหน้าท [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้เวลา 08.00 น. นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอค [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริเวณลานพ่อขุนคล่อง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมก [...]

อ่านต่อ

ประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอย [...]

อ่านต่อ