พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมรับรองข้อมูลครัวเรือน เพื่อขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมรับรองข้อมูลครัวเรือน เพื่อขับเ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ (สินค้าotop) แด่ นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

มอบโล่รางวัลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานิต บริพันธ์ [...]

อ่านต่อ

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและเยี่ยมเยียนครัวเรือน 📌📌

ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่ง [...]

อ่านต่อ