ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและเยี่ยมเยียนครัวเรือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางอาภรณี  อินสมภ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองหอยโข่ง (ศจพ.อ.) และทีมปฏิบัติการตำบล เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจน

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอค [...]

อ่านต่อ