พช.คลองหอยโข่ง ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบจังหวัดสงขลา

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข [...]

อ่านต่อ

สพอ.คลองหอยโข่ง ส่งมอบสิ่งของจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ สู่ครัวเรือนเด็กติดเชื้อโควิด ในพื้นที่

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ