พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group (SSG) บ้านทุ่งแม่บัว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งลาน

22 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง นำโ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสะพานหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหลา

16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง นำโ [...]

อ่านต่อ