รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นายวงศกร นุ่นชูพันธ์ รองผู้ว่ารา [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเ [...]

อ่านต่อ

มอบทุนอุปการะเด็กโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางอาภรณี อินสมภักษร นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ