พช.คลองหอยโข่ง ร่วมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางอาภรณี อินสมภักษร นักวิชาการพั [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคล [...]

อ่านต่อ