พช.คลองหอยโข่ง ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 กลุ่มหอมเจียว”รักร่วมใจ”

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล งบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับตำบล

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข [...]

อ่านต่อ