พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอย [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอย [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสมาชิกสตรีอาสาพัฒนาตำบลทุ่งลาน ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสตรีอาสาพัฒนาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและมอบเงินกองทุนฌาปนกิจแก่สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงาน [...]

อ่านต่อ

อำเภอคลองหอยโข่ง ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) ตามโครงการ “คลองหอยโข่งน่าอยู่”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภ [...]

อ่านต่อ