พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสตรีอาสาพัฒนาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและมอบเงินกองทุนฌาปนกิจแก่สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสตรีอาสาพัฒนาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและมอบเงินกองทุนฌาปนกิจแก่สมาชิกสตรีอาสาพัฒนา

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาและองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางศาลา

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองหอยโข่ง และตำบลคลองหลา

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒ [...]

อ่านต่อ