อำเภอคลองหอยโข่ง จัดฝึกอบรมและการใช้โปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2563 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

27 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมแ [...]

อ่านต่อ

12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง นำโด [...]

อ่านต่อ

อำเภอคลองหอยโข่ง มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ ตามกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคล [...]

อ่านต่อ