พช.คลองหอยโข่งร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน “OTOP Thai to SongKhla” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.หาดใหญ่

11 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดย [...]

อ่านต่อ