พช.คลองหอยโข่ง ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข [...]

อ่านต่อ