ตำบลคลองหอยโข่ง..Kick Off..ระดับตำบล..เชิญชวนทุกคนอยู่บ้านต้านโควิด..”ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”

29 เมษายน 2563 นางฉลวย เนียมเล็ก นายก อบต.คลองหอยโข่ง น [...]

อ่านต่อ

#ผู้นำต้องทำก่อน# @คลองหอยโข่ง…Kick Off ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอคล [...]

อ่านต่อ

“ผู้นำปลูกผักปลอดภัย” พช.คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและทีมสตรีอาสาพัฒนา เปิดปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวตาม “โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย”

17 เมษายน 2563 ทีม พช.คลองหอยโข่ง นำโดย นางนลินี อิจิ พ [...]

อ่านต่อ

พช.คลองหอยโข่ง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ

16 เมษายน 2563 นางนลินี อิจิ พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้า [...]

อ่านต่อ